Netwerk

Jan is oprichter van de Management Corner, een collectief van freelance managers.  De essentie van de Management Corner ligt in de paradoxale bundeling van zelfstandigheid en collectiviteit. Hierdoor ontstaat een mix van enerzijds gedrevenheid om succes te  boeken als kenmerk van de freelance manager, en anderzijds een professionele ontwikkeling en een verbeterde continuïteit als de kracht van het collectief.

De missie van de Management Corner is dan ook om freelance managers te professionaliseren door ze te verenigen zonder te tornen aan hun zelfstandigheid. Het fundament wordt gevormd door de volgende uitgangspunten:

Platform

De leden kunnen alleen meerwaarde voor zowel zichzelf als voor opdrachtgevers opleveren, als er een gezamenlijk referentiekader bestaat. Het ledenbeleid is er dan ook op gericht om te komen tot een homogene groep van managers, die enerzijds een stevig ervaringsniveau hebben en anderzijds nadrukkelijk een streven hebben naar professionalisering.

Kennis

Kennis ontwikkeling en –deling is één van de hoofdpeilers van het samenwerkingsverband. Een actieve participatie aan kennisprocessen wordt van alle leden verwacht.
Intervisie Coaching en schaduwmanagement maken deel uit van de interactie die gevraagd wordt van de leden. Hierdoor wordt niet alleen de kwaliteit van de opdrachtvervulling verhoogd, maar tevens zal de ervaringskennis breder worden.

Netwerk

Het onderhouden en uitbreiden van een extensief relatie netwerk zorgt voor een brede marktkennis. Tevens biedt dit mogelijkheden voor een verbeterde inzetbaarheid van de leden en een pool van resources voor nieuwe opdrachten.

Zie voor meer gegevens over Management Corner
http://www.managementcorner.nl/index.php/home.html