Opdrachten

Finance; Rabobank

Rabobank International, Markets (GFM). Projecten binnen het global Regulatory & Market Infrastructure (RMI) programma gerelateerd aan Dodd-Frank, EMIR, Volcker en MiFID II. Ruime aandacht voor Transaction Reporting, Record Keeping en Client Onboarding.

Risk Control Framework.
Dit project is bedoeld om nieuwe controles te creëren en bestaande te versterken in regelgeving processen. Nieuwe regelgeving vereist meer granulaire controle en toezicht op de naleving. Om de verbeteringen te realiseren, beoogt dit project de Risk & Control Matrices en Dashboards te leveren rond belangrijke processen. De informatie die is afgeleid van een dergelijk kader is ook bedoeld voor benodigde compliance rapportage aan het senior management.
Client Onboarding/ Counterparty static data.
Dit project levert verbeteringen in en rond onboarding processen, om ervoor te zorgen dat relevante informatie en regelgeving gerelateerde attributen worden gelogd. Dit is nodig om de compliance in downstream processen, zoals clearing, transaction- en collateral reporting te waarborgen.
Document Lifecycle Management.
Record keeping aspecten zijn een belangrijk thema in de regelgeving uit verschillende wetgevende gebieden (bijvoorbeeld Dodd-Frank, MiFID).
Het project richt zich op het bieden van Document Lifecycle Management (DLM) om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar streeft ook naar het optimaliseren van de interne processen rondom documentatie.

In New York is een tactische oplossing geimplementeerd om Dodd-Frank eisen op korte termijn te adresseren. In Utrecht is HP Autonomy tooling zoals Scrittura geimplementeerd om globaal confirmaties te verzorgen. WorkSite was een kandidaat voor records management.

Finance; Rabobank

Voor Rabobank Nederland een opdracht vervuld op het gebied van Credit Portfolio Management binnen Group Risk Management. Daarnaast vijf risicoconferenties georganiseerd, een event voor ca 400 medewerkers vanuit Rabobank Groep.

Project manager RiskFrontier, Risk Management, Rabobank Nederland.
Verantwoordelijk voor het implementeren van de tool RiskFrontier van Moody’s Analytics ten behoeve van Credit Portfolio Management. Het traject bestaat uit zowel een business als een IT implementatie stroom. Door het opstellen en uitvoeren van een Runbook binnen de zogenaamde laboratorium omgeving ontstond er meer inzicht in RiskFrontier en in de data(kwaliteit) als ook in de risk karakteristieken van portfolio’s. Om de management informatie gebruiksvriendelijk te delen is er met Reporting Services een rapportagelaag gebouwd.

Finance; ABN Amro Bank

Voor ABN Amro Bank NV vanuit business perspectief diverse opdrachten vervuld voor de Business Units Nederland en Private Clients/ New Growth Markets:

Senior project manager/ Stream leader DWN, BASEL II Finance Reporting, Finance Department, BU Nederland.
Binnen het Basel II programma vanuit de business verantwoordelijk voor het leiden van management informatie projecten van de project start-up tot en met implementatie en overdracht aan de beheerorganisatie. Parallel een tiental projecten gecoördineerd die o.a. resulteerden in het DataWarehouse Nederland (DWN) als bron voor rapportages naar De Nederlandsche Bank, Group ABNAmro, afdelingen Finance en Risk. Overige projecten op het gebied van securitisatie, reconciliatie, common reference data en datakwaliteit geïmplementeerd.
Projectleider Aanleveringen, BASEL II Finance Reporting, Finance Department, BU Nederland.
Verantwoordelijk voor vijf projecten met als doel het ontsluiten van bronsystemen. Deze aanleveringen resulteerden in een vulling van het Financiële Basis Systeem (FBS) dat de bron voor managementinformatie voor de afdeling Finance is. FBS is de belangrijkste bron van het datawarehouse.
Project management BASEL II Scorecard Hypotheken, Consumer Risk Management, BU Nederland.
Verantwoordelijk voor het invoeren van Credit Scoring voor Hypotheken. Wijzigingen in front end applicatie en ontwerp en implementatie van Decision Engine/ scorecard.Crisismanagement uitgevoerd dat heeft geleid tot implementatie van het nieuwe Hypotheken-aanvraagsysteem (HAAI), dat voorwaardelijk was voor aanvraagscoring.
Project support M3 Team, Business Development, BU Private Clients/ New Growth Markets.
Diverse werkzaamheden verricht voor het Mortgage Match Maker (M3)Team, dat verantwoordelijk is voor het opzetten van securitisatie van hypotheken volgens het Amerikaanse Flow Model. Werkzaamheden zoals: File Audit gecontroleerd en geanalyseerd, contact met auditer, rapporten geschreven en presentaties verzorgd, communicatieplan gemaakt en kwaliteitscontrole uitgevoerd.
Business consultancy, VC Advies, Commerciële Ontwikkeling, Hypotheken, BU Nederland.
Binnen de afdeling Hypotheken twee projecten uitgevoerd. Due Diligence voorbereid, presentatie gemaakt voor Rating Agencies. Voor de Consumer Risk Inspection benodigde dossiers gevormd en presentatie verzorgd.

Telecommunicatie; KPN

Project manager, Business Process Group, BU Corporate Networks, KPN
Naar aanleiding van de vele organisatieveranderingen moesten er diensten worden overgedragen tussen diverse business units. Gezorgd voor een juiste implementatie en het monitoren van de procesinrichting. De kwaliteit geauditeerd op basis van een toegankelijke checklist gebaseerd op het Protocol van Overdracht. Uitfasering klant-order systeem en ingebruikname nieuw front office systeem gecoordineerd.
Distributie manager, BusinessLine Consumentenmarkt, BU Vaste Telefonie KPN
Interim distributiemanagement verricht voor de Consumentenmarkt. Opdrachtgever van de Verkoop Managers m.b.t. Contact Centers en het internetkanaal kpn.com. Toegezien op naleving van Service Level Agreements. Gezorgd voor een adequate foldercatalogus. Met een Formulemanager outbound calling opgezet.
Regio Projectleider, Billing Offensief 2001, BU Vaste Telefonie KPN
Verantwoordelijk voor twee Afdelingen Billing binnen het traject Professionalisering Facturering. Service verhoogd door de facturisten in klantteams te laten werken, het bevorderen van communicatie tussen Verkoop en Billing en Account Managers begeleid naar klanten. Tevens uitrol van electronische factuurverwerking begeleid.

Multi Media; Dutchtone

Project manager SMS en Interimmanager GPRS, Mobile Multi Media Department, Dutchtone
Overbruggingsmanagement zodat het GPRS project continuiteit kreeg. Project door de testfase geleidt. Intermediair geweest tussen Marketing en Techniek. Gezorgd voor verdere dienstbeschrijving. Nieuw ontwikkelde SMS diensten geïmplementeerd en Applicatie Service Providers aangesloten op de SMS Centrale.

Werving & Selectie; Randstad Uitzendbureau B.V.

Unit Financieel Personeel
Gedurende het eerste jaar de afdeling voor financieel personeel opgezet. Er voor gezorgd dat er voldoende schaarse uitzendkrachten werden geworven om te voorzien in de behoefte van organisaties en dat bedrijven en organisaties deze specifieke afdeling wisten te vinden.
Banken Unit
De afdeling voor bancaire instellingen verder geoptimaliseerd en uitgebouwd. Verantwoordelijk voor procesinrichting, werving en selectie, acquisitie, relatiebeheer, contractadministratie en pricing voor banken te Den Haag.